dilluns, 14 de novembre de 2011

FInger Print: Kodak vs Flexo HD

Finger Print: Kodak vs Flexo HD


Divendres passat vam fer unes proves de planxes Kodak i de Flexo HD. (Soft. d’Esko i planxes Flint).
Aparentment el resultat és molt similar però quant et pares a mirar amb deteniment les mostres impreses es veuen algunes diferències.
No cal dir que les condicions de màquina, tinta, “foam” i anilox són exactament les mateixes.
La diferència més destacable que jo i trobo és la transferència de tinta. En els dos casos tenim una molt bona cobertura en els macisos i una gran definició a les altes llums, però la planxa de Kodak ens dóna més densitat de color.
Una altre cosa que veig, es que la transició de 0 a 100 i de 100 a 0 és més uniforme a la planxa de Kodak. El punt fins a 0,4% està garantit.
A l’hora d’imprimir texts i negatius petits les dues planxes ofereixen molt bones garanties, si parlem de tipos, estem parlant que imprimim cossos de 2pt. I si parlem de negatius estem parlant de 0,035 mm.
Veig també que el creixement de punt és inferior a les planxes (tradicionals).
Això només són unes pinzellades, ara hem d’analitzar les mostres en detall.Aquesta tasca ja la farà el gravador i ens aplicarà una contra corva de compensació.
En resum i sempre segons la meva opinió els dos sistemes són molt bons i ens ajudaran a millorar la nostre qualitat d’impressió. A l’hora de decidir-nos per una planxa o per l’altre ens caldrà també tenir en conte el cost que tenen cada una d’elles, sent la de kodak més cara.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada